"Το μυαλό του παιδιού δεν είναι δοχείο που πρέπει να το γεμίσεις αλλά φωτιά που πρέπει να την ανάψεις".
Πλούταρχος

Ασκήσεις για το σπίτι (για Πέμπτη 18-3-2010)

0 σχόλια
Γλώσσα:
Αντιγραφή (Χ3) και ορθογραφία από Γ' τεύχος γλώσσας σελ. 28 2η παράγραφος (Ευλογημένη η σπίθα.... το θάμα)

Μαθηματικά

Πρόβλημα  στο πράσινο τετράδιο των μαθηματικών:

 "Ένας γεωργός έχει τρία κτήματα, από τα οποία έχει  συνολική έκταση 4.547 τ.μ. Αν η έκταση του Δεύτερου κτήματος είναι 1.418 τ.μ. μεγαλύτερη από του πρώτου και το τρίτο έχει έκταση 705 τ.μ., πόση είναι η έκταση των δυο πρώτων κτημάτων;" Για να βοηθηθείτε σχεδιάστε ένα απλό σχέδιο του προβλήματος όπως το παρακάτω:Μελέτη Περιβάλλοντος
σελ.108-109
 Εργασία για το σπίτι: Να βρείτε και να συλλέξετε εικόνες, φωτογραφίες,  ζωγραφιές από εφημερίδες, περιοδικά ή το διαδίκτυο με φαγητά, γλυκά φρούτα κ.λ.π για να κάνουμε την άσκηση 3 του τετραδίου εργασιών σελ.42

Ασκήσεις για το σπίτι ( για Δευτέρα 15-3-2010 )

0 σχόλια
Γλώσσα:
Έκθεση στο τετράδιο παραγωγής γραπτού λόγου.

Μαθηματικά:
Πρόβλημα στο πράσινο τετράδιο.

Ιστορία
Κεφ. 26 + φυλλάδιο ιστορίας ( τις ερωτήσεις του φυλλαδίου γραπτώς στο τετράδιο της ιστορίας)
Τετρ. εργασιών: ασκ. 1& 3 σελ. 33
Θρησκευτικά:
Κεφ.28, σελ 75
Άσκηση: "Ένας μύθος του Αισώπου" σελ. 76

Ασκήσεις για το σπίτι (για Πέμπτη 11-3-2010)

0 σχόλια
Γλώσσα:
Τετράδιο εργασιών: ασκ.1 & 4 σελ 21-22.+ ασκ. στο Τετράδιο γλωσσικών ασκήσεων(πορτοκαλί)
Μαθηματικά
Προβλήματα στο πράσινο τετράδιο των μαθηματικών.
Μελετη περιβάλλοντος:
Δεν προχωρήσαμε.

Θρησκευτικά (βλ. ασκήσεις για το σπίτι Δευτέρα 8-3-2010)

Ασκήσεις για το σπίτι Δευτέρα 8-3-2010 για Τετάρτη (10-3-2010)

0 σχόλια
Την Τρίτη 9-3 - 2010  θα πάμε εκδρομή οπότε οι ασκήσεις είναι για την Τετάρτη 10-3-2010.
Γλώσσα:
Φυλλάδιο γλώσσας ασκήσεις +θεωρία

Την Παρασκευή 12-3-2010 θα γράψουμε επαναληπτικό διαγώνισμα στην ενότητα 9 της γλώσσας.
Τα παιδιά θα πρέπει να προετοιμαστούν πάνω:
- Παρακείμενο
- Υπερσυντέλικο
- Χρονικά επιρρήματα
- Ευθύ-πλάγιο λόγο
- Συλλαβισμό

Μαθηματικά:
- Τετρ. εργασιών ασκήσεις 1, 2, 3, σελ. 22 ( γ' τεύχος)

Ιστορία ( για Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010)
Κεφ. 26 + φυλλάδιο ιστορίας ( τις ερωτήσεις του φυλλαδίου γραπτώς στο τετράδιο της ιστορίας)
Τετρ. εργασιών: ασκ. 1& 3 σελ. 33

Θρησκευτικά ( για Πέμπτη 11 - 3 - 2010)
κεφ. 27 + ασκ. σελ. 73

Ασκήσεις για το σπίτι (για Πέμπτη 4-3-2010)

1 σχόλια
Γλώσσα: Βιβλίο μαθητή- σελ. 76 Τα παιδιά να μάθουν ττο κίτρινο πινακάκι πολύ καλά.
Αντιγραφή και ορθογραφία(Χ3)  τον πίνακα με την κλήση της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος-α-ο
Να κλίνουν στο τετράδιό τους την ερωτηματική αντωνυμία  πόσος -η -ο. Σελ. 79 ασκ. 4.
Σελ. 79 κρυπτόλεξο + την άσκηση από κάτω ( τις λέξεις του κρυπτόλεξου αντιγραφή και ορθογραφία (Χ2)).
Μαθηματικά: Βιβλίο Μαθητή σελ. 85 εργασίες 1&2 
Μελέτη Περ. βιβλ. μαθητή σελ. 97
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Χάρης Λεμονιάς 2010. Από το Blogger.